เกี่ยวกับเราประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท

เส้นทางธุรกิจของเรา

ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของบริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
2566
โดโลไมต์เฟส 2

บริษัทฯ ขยายธุรกิจจาก โดโลไมต์ เฟส I ไปสู่โดโลไมต์ เฟส II เพื่อผลิตโดโลไมต์แบบผง (Dolomite Power) ซึ่งเป็นการขยายสายงานการผลิตจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก โดโลไมต์ เฟส I นำมาผลิตเป็นโดโลไมต์แบบผง พร้อมห้องปฏิบัติการ เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าให้ตรงตามขนาด คุณสมบัติ และความต้องการของลูกค้า

2564
แร่โดโลไมต์

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนา และขยายผลิตภัณฑ์ใหม่แร่โดโลไมต์ (Dolomite หรือ “DLM”) โดโลไมต์ เฟส I เพื่อผลิตโดโลไมต์แบบก้อน (lump and aggregate) ซึ่งตั้งอยู่ที่เหมืองจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม ปี 2564 เป็นต้นไป

2560
ต่ออายุประทานบัตร

เหมืองหินแกรนิตหนองข่า ได้รับการต่ออายุประทานบัตรเลขที่ 21400/15786 เป็นระยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดอายุประทานบัตร 25 พฤศจิกายน 2575 เหมืองหินปูนจอมบึง ได้รับประทานบัตรเลขที่ 21128/16246 เป็นระยะเวลา 25 ปี สิ้นสุดอายุประทานบัตร 17 สิงหาคม 2585

2559
ปรับโครงสร้างธุรกิจ

ปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยมุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการก่อสร้าง และให้บริการด้านขนส่ง

2556
เปลี่ยนชื่อบริษัท และจดทะเบียน

มกราคม 2556 | เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท สโตนวัน จำกัด
สิงหาคม 2556 | จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

2555
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจของบริษัท

คอนกรีตผสมเสร็จออกไป ให้เหลือเพียงธุรกิจเหมืองหินและบ่อทราย โดยธุรกิจหลักของบริษัท

2554
เปลี่ยนชื่อบริษัท

เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท บอรอล คอนกรีต และหินทราย จำกัด

2547
เปลี่ยนชื่อบริษัท

เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท บอรอล ผลิตภัณฑ์หินทราย (ประเทศไทย) จำกัด

2544
เปลี่ยนชื่อบริษัท

เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท แฮนสัน ผลิตภัณฑ์หินทราย (ประเทศไทย) จำกัด

2539
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใต้ชื่อ

บริษัท ไพโอเนียร์ แอ็กกริเกทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2539 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายคอนกรีต

Shopping Basket