Welcome to

Stone One

สโตนวัน เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายหินอุตสาหกรรมโดยเฉพาะหินแกรนิต หินปูน และแร่โดโลไมต์ ซึ่งได้รับการยอมรับด้านคุณภาพและการบริหารจัดการระดับสากล

Stone One Public Company Limited

ผลิตภัณฑ์

Stone One Public Company Limited

ข้อมูลทางการเงิน

Stone One Public Company Limited

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

รู้จักสโตนวัน

ABOUT US

28 Years of Experience

Stone One Public Company Limited

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2539 ประกอบธุรกิจเหมืองหิน ซึ่งได้รับสัมปทานในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอุตสาหรรมเพื่อใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงบริการด้านขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอุุตสาหกรรมและทราย ที่ได้มาตรฐานระดับสากล
เรามีบริการด้านการขนส่งเพื่อความสะดวกของลูกค้า โดยเราให้บริการจำหน่ายพร้อมจัดส่งถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว

นักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงิน ประจำปี 2567 ไตรมาส 1

สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรม

โดยมีเหมืองหิน 2 แห่ง

Home-3

เหมืองหินอุตสาหกรรม
(หินแกรนิต)

ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

Home-4

เหมืองหินอุตสาหกรรม
(หินปูนและแร่โดโลไมต์)

ตั้งอยู่ที่ ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี

Home-5

บริการด้านขนส่ง

PRODUCT & SERVICE

ลักษณะผลิตภัณฑ์

และบริการ

หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง

ซึ่งเป็นหินที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ถนน เขื่อน และอื่น ๆ โดยได้แบ่งประเภทของหิน ตามขนาดของหิน โดยแบ่งหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างตามการใช้งาน

แร่โดโลไมต์

โดโลไมต์ คือ หินปูนที่มีปริมาณของแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) มากกว่าร้อยละ 18 ซึ่งเกิดจากหินตะกอนหรือหินชั้นสะสมตัวเป็นชั้นหินปูน จากนั้นมวลหินปูนเกิดการปรับเปลี่ยนสภาพด้วยกระบวนการโดโลมิไทเซซั่น (dolomitization) โดยอนุมูลหรือธาตุแคลเซียมในหินปูนถูกแทนที่ด้วยอนุมูลหรือธาตุแมกนีเซียมภายใต้สภาวะฝังกลบที่อุณหภูมิและสภาพทางธรณีวิทยาที่เหมาะสม

การใช้ในงานคอนกรีต

เป็นการใช้หินผสมกับปูนซีเมนต์ เพื่อใช้ในงานคอนกรีตเพื่อการก่อสร้าง

การใช้งานสร้างถนน

ส่วนใหญ่จะใช้ในการรองพื้นถนน หรือ ผสมกับยางมะตอย

โครงการก่อสร้างพิเศษ

โครงการก่อสร้างพิเศษที่ใช้หินก่อสร้างเป็นปริมาณมาก

STONE ONE PUBLIC COMPANY LIMITED

ร่วมงานกับเรา