เกี่ยวกับเราข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

About Company

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2539 ประกอบธุรกิจเหมืองหิน ซึ่งได้รับสัมปทานในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอุตสาหรรมเพื่อใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงบริการด้านขนส่ง เพื่อการขนส่งสินค้าและบริหารจัดการควบคุมสต็อคสินค้าให้แก่ลูกค้าที่หน่วยงานอย่างครบวงจร

ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างการถือหุ้น ในปี 2561 บริษัทดำเนินกิจการภายใต้การบริหารงานของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 ราย คือ ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย และนายอิคูโอะ อะโน พร้อมทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาเหมืองหินที่มีคุณภาพ โดยผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินก่อสร้างชนิดหินแกรนิต และหินปูน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญในอุตสาหกรรมการก่อสร้างทั่วไป รวมถึงบริการด้านขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนา และขยายผลิตภัณฑ์ใหม่แร่โดโลไมต์ (Dolomite หรือ “DLM”) ซึ่งตั้งอยู่ที่เหมืองจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม ปี 2564 เป็นต้นไป
- โดโลไมต์ เฟส I เพื่อผลิตโดโลไมต์แบบก้อน (lump and aggregate)
- โดโลไมต์ เฟส II เพื่อผลิตโดโลไมต์แบบผง (Dolomite Powder) ซึ่งเป็นการขยายสายงานการผลิตจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก โดโลไมต์ เฟส I นำมาผลิตเป็นโดโลไมต์แบบผง พร้อมห้องปฏิบัติการ เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าให้ตรงตามขนาด คุณสมบัติ และความต้องการของลูกค้า

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

S__82911243
Shopping Basket