ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง

ซึ่งเป็นหินที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ถนน เขื่อน และอื่น ๆ โดยได้แบ่งประเภทของหิน ตามขนาดของหิน โดยแบ่งหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างตามการใช้งาน ได้ดังนี้

การใช้ในงานคอนกรีต

เป็นการใช้หินผสมกับปูนซีเมนต์ เพื่อใช้ในงานคอนกรีตเพื่อการก่อสร้างอาคารและโครงการสาธารณูปโภคต่างๆ โดยหินที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นหินปูนเนื่องจากสามารถหาได้ง่ายคุณภาพ สม่ำเสมอ และง่ายต่อการผลิต

การใช้งานสร้างถนน

ส่วนใหญ่จะใช้ในการรองพื้นถนน หรือ ผสมกับยางมะตอยเพื่อใช้ในการซ่อมแซม หรือสร้างถนน โดยเฉพาะถนนสายใหม่ ๆ ที่ต้องใช้หินในการรองพื้น หินที่ใช้ในงานประเภทนี้มักจะเป็นหินปูนหรือ หินทรายและดินดาน

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

การใช้ในโครงการก่อสร้างพิเศษ

โครงการก่อสร้างพิเศษที่ใช้หินก่อสร้างเป็นปริมาณมากได้แก่ การก่อสร้างรถไฟ สนามบิน หรือ สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ซึ่งหินที่ใช้ในงานประเภทนี้ จำเป็นต้องมีความ แข็งแกร่ง มากกว่าหินประเภทอื่นๆ อาทิ หินแกรนิต ที่มีค่าความแข็งสูง มักถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างฐานราก สำหรับโครง การก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องการความแข็งแรง

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

แร่โดโลไมต์

โดโลไมต์ คือ หินปูนที่มีปริมาณของแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) มากว่าร้อยละ 18 ซึ่งเกิดจากหินตะกอนหรือหินชั้นสะสมตัวเป็นชั้นหินปูน จากนั้นมวลหินปูนเกิดการปรับเปลี่ยนสภาพด้วยกระบวนการโดโลมิไทเซซั่น (dolomitization) โดยอนุมูลหรือธาตุแคลเซียมในหินปูนถูกแทนที่ด้วยอนุมูลหรือธาตุแมกนีเซียมภายใต้สภาวะฝังกลบที่อุณหภูมิและสภาพทางธรณีวิทยาที่เหมาะสม

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

การใช้ประโยชน์ของแร่โดโลไมต์

• ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตกระจก และบรรจุภัณฑ์แก้ว
• ใช้ในธุรกิจก่อสร้าง ทำปูนซีเมนต์ กระเบื้อง
• ใช้ทำแมกนีเซียมเป็นวัสดุทนไฟ เช่น บุเตาถลุงเหล็ก โดยเป็นเตาคอนเวอร์เตอร์ในการผลิตเหล็กกล้าขั้นต้น
• ใช้ประโยชน์ในกระบวนการทำกระดาษ
• ใช้ทำยารักษาโรคเกี่ยวกับกระดูก
• ใช้ทำเครื่องปั้นดินเผา ตุ๊กตาเซรามิก
• ใช้ในภาคการเกษตร โดยนำโดโลไมต์ไปบดละเอียดเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน หรือนำไปปรับสภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เป็นต้น เพื่อใช้ปรับค่าความเป็นกรดด่างของดินและน้ำ เป็นการแก้ไขปัญหาสภาพดินเปรี้ยว ดินเสื่อมโทรม และดินที่ใช้ทำการเกษตรมาเป็นเวลานาน ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการทำการเกษตรต่อไป รวมถึงเป็นแหล่งธาตุอาหารหลักของพืช เนื่องจากมีส่วนประกอบของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม และธาตุอาหารรองแก่พืช ได้แก่ ธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม กำมะถัน รวมทั้งธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นแก่พืช อาทิ เหล็ก แมงกานิส ทองแดง และสังกะสีอีกด้วย ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้รับมีคุณภาพสูง

ประเภทของผลิตภัณฑ์หิน ดังนี้

ชนิดหินแกรนิต และหินปูน

ประเภทของผลิตภัณฑ์หิน ดังนี้

ภาพประกอบผลิตภัณฑ์แร่โดโลไมต์

Shopping Basket