นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารดาวน์โหลด

งบการเงิน ประจำปี 2567 ไตรมาส 1

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำ ปี2567 ไตรมาส 1

รายงาน 56-1 One Report ปี 2565

ข่าวสารและกิจกรรม

25 เมษายน 2567

สรุปข้อสนเทศหลักทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม

25 เมษายน 2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566

อ่านเพิ่มเติม

25 เมษายน 2567

งบการเงิน ประจำปี 2566

(ตรวจสอบแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม

25 เมษายน 2567

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.
ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม

25 เมษายน 2567

สรุปข้อสนเทศหลักทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม

25 เมษายน 2567

งบการเงิน ประจำปี 2566

(ตรวจสอบแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม

25 เมษายน 2567

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม

25 เมษายน 2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 2566

อ่านเพิ่มเติม

งบการเงิน ประจำปี 2566 ไตรมาส 3

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำ ปี2566

รายงาน 56-1 One Report ปี 2565

Financial Statement Year 2023 Quarter 3

Management Discussion and Abalysis Year 2023

56-1 One Report Year 2022

งบการเงิน ประจำปี 2566 ไตรมาส 3
Financial Statement Year 2023 Quarter 3

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำ ปี2566

รายงาน 56-1 One Report ปี 2565

งบการเงิน ประจำปี 2566 ไตรมาส 3
Financial Statement Year 2023 Quarter 3

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำ ปี2566

รายงาน 56-1 One Report ปี 2565

งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2566

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส3 ปี2566

รายงาน 56-1 One Report ปี 2565

Shopping Basket