รางวัล

รางวัลและความภูมิใจ

รายการรางวัลทั้งหมดที่ทางบริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) ได้รับ

ISO 14001 : 2015 ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO 45001:2018 ระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประจำปี 2566 ประเภทเหมืองแร่

ประจำปี 2566 ประเภทโรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน

ประจำปี 2565 ประเภทเหมืองแร่

ประจำปี 2565 ประเภทโรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน

ประจำปี 2564 ประเภทเหมืองแร่

ประจำปี 2564 ประเภทโรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน

Shopping Basket