เกี่ยวกับเราประเภทธุรกิจ

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรม

โดยมีเหมืองหิน 2 แห่ง

NKQ_191129_0005-750x465-1[1]

เหมืองหินอุตสาหกรรม
(หินแกรนิต)

ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

33534-750x465[1]

เหมืองหินอุตสาหกรรม
(หินปูน)

ตั้งอยู่ที่ ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

DolomiteChipProcess-q8o57jy52iluwexuo1v73y005mc8jt7r9p6sjdzszk[1]

เหมืองหินจอมบึง
(แร่โดโลไมต์)

ตั้งอยู่ที่ ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรม และทราย เพื่อใช้ในการก่อสร้าง โดยมีเหมืองหิน 2 แห่ง ได้แก่

1.เหมืองหินอุตสาหกรรม (หินแกรนิต) ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2.เหมืองหินอุตสาหกรรม (หินปูนและแร่โดโลไมต์) ตั้งอยู่ที่ ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

บริการด้านขนส่ง เพื่อการขนส่งสินค้าและบริหารจัดการควบคุมสต็อคสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ไซต์งาน
ด้วยการบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

Shopping Basket