ผลิตภัณฑ์และบริการเหมืองหินหนองข่า (หินแกรนิต)

เหมืองหินหนองข่า (หินแกรนิต)

เหมืองหินอุตสาหกรรม (อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี)

รายละเอียดเหมือง

พื้นที่ : เนื้อที่รวม 317-0-22.0 ไร่ หรือ 126,822.0 ตารางวา

ใบอนุญาตุเลขที่ :
21400/15786

พื้นที่ประทานบัตร :
เนื้อที่ 85-1-7.0 ไร่ หรือ 34,107.0 ตารางวา

ระยะเวลาประทานบัตร :
26 พฤศจิกายน 2550 - 25 พฤศจิกายน 2575

รายละเอียดเหมือง

พื้นที่ : เนื้อที่รวม 317-0-22.0 ไร่ หรือ 126,822.0 ตารางวา

ใบอนุญาตุเลขที่ :
21375/15320

พื้นที่ประทานบัตร :
เนื้อที่ 98-1-94.0 ไร่ หรือ 39,394.0 ตารางวา

ระยะเวลาประทานบัตร :
3 สิงหาคม 2541 - 2 สิงหาคม 2566

Shopping Basket