ผลิตภัณฑ์และบริการเหมืองหินจอมบึง (หินปูน)

เหมืองหินจอมบึง (หินปูน)

เหมืองหินอุตสาหกรรม (อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี)

รายละเอียดเหมือง

ที่ตั้ง : 91 หมู่ที่ 10 ถนนสายบ้านตลาดควาย-หนองนกกระเรียน (รบ.4026) ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

พื้นที่ : เนื้อที่รวม 316-1-33.0 ไร่ หรือ 126,533 ตารางวา

ใบอนุญาตเลขที่ :
21128/16246

พื้นที่ประทานบัตร :
เนื้อที่ 169-3-74.0 ไร่ หรือ 67,974 ตารางวา

ระยะเวลาประทานบัตร :
18 สิงหาคม 2560 - 17 สิงหาคม 2585

Shopping Basket