ผลิตภัณฑ์และบริการบริการด้านขนส่ง

บริการด้านขนส่ง

รายละเอียดการขนส่ง

ให้บริการขนส่งหิน และทราย โดยรถบรรทุก 10 ล้อ และบรรทุกพ่วง 18 ล้อ ซึ่งสามารถตรวจสอบเส้นทางในขณะให้บริการด้วยระบบ GPS มีการอบรมพนักงานขับรถจากผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยตรง รวมถึงมีการดูแลซ่อมบำรุงรักษารถโดยทีมงานช่างที่มากประสบการณ์ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าสินค้าได้ถูกจัดส่งไปถึงปลายทางอย่างถูกต้อง ตรงเวลา และปลอดภัย

Shopping Basket