นักลงทุนสัมพันธ์นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

office-1516329_1280[1]

นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มาติดต่องาน

handshake-3298455_1280[1]

นโยบายและแนวปฏิบัติการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคลของพนักงาน

businessman-2606509_1280[1]

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของ
บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

consulting-3031678_1280[1]

ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

Shopping Basket