ผลิตภัณฑ์หินแกรนิต

ผลิตภัณฑ์หินแกรนิต

ผลิตภัณฑ์หินปูน

ผลิตภัณฑ์หินปูน

บริการด้านโลจิสติกส์

บริการด้านโลจิสติกส์

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจของเรา

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรมและทราย

เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอุุตสาหกรรมและทราย ที่ได้มาตรฐานระดับสากล

บริการด้านโลจิสติกส์

เรามีบริการด้านการขนส่งเพื่อความสะดวกของลูกค้า โดยเราให้บริการจำหน่ายพร้อมจัดส่งถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์

จะเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้าง ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ให้แก่อาเซียนและชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า
พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก

STONE ONE AWARDS

Stone One Public Company Limited

About Company

Copyright © 2019 Stone One Public Company