ผลิตภัณฑ์หินแกรนิต

ผลิตภัณฑ์หินแกรนิต

ผลิตภัณฑ์หินปูน

ผลิตภัณฑ์หินปูน

บริการด้านขนส่ง

บริการด้านขนส่ง

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจของเรา

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรมและทราย

เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรมและทรายเพื่อการก่อสร้าง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

บริการด้านขนส่ง

เรามีบริการด้านขนส่ง เพื่อการขนส่งสินค้าและบริหารจัดการควบคุมสต็อคสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ไซต์งาน ด้วยการบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิต จัดจำหน่ายหินและทราย เพื่อการก่อสร้างที่มีแหล่งวัตถุดิบทั่วทุกภูมิภาค ด้วยการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

STONE ONE AWARDS

Copyright @ 2019 Stone One Public Company Limited