ร่วมงานกับเรา บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานว่างทั้งหมด

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

จำนวนที่รับ: 1 อัตรา ประสบการณ์: มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียด