ร่วมงานกับเรา บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานว่างทั้งหมด

ผู้จัดการอาวุโสแผนกการเงินและงบประมาณ

จำนวนที่รับ: 1 อัตรา ประสบการณ์: มีประสบการณ์ในด้านการเงินระดับอาวุโสอย่างน้อย5-8ปี

รายละเอียด

ร่วมงานกับเรา

แผนกที่เปิดรับสมัครงาน

Leader’s

Leader’s

support

Team

Team

retreats

Knowledge

Knowledge

sharing

Growth

Growth

budget

Flexible

Flexible

hours

Delicious

Delicious

Lunches

Delicious

Delicious

Lunches

Health

Health

insurance