บริการด้าน โลจิสติกส์

ให้บริการขนส่งหิน และทราย โดยรถบรรทุก 10 ล้อ และบรรทุกพ่วง 18 ล้อ ซึ่งสามารถตรวจสอบเส้นทางในขณะให้บริการด้วยระบบ GPS มีการอบรมพนักงานขับรถจากผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์โดยตรง รวมถึงมีการดูแลซ่อมบำรุงรักษารถโดยทีมงานช่างที่มากประสบการณ์ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าสินค้าได้ถูกจัดส่งไปถึงปลายทางอย่างถูกต้อง ตรงเวลา และปลอดภัย รวมไปถึงการบริหารจัดการควบคุมสต็อคหินอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการก่อสร้างให้แก่ลูกค้าที่หน่วยงานเพื่อให้ลูกค้ามีปริมาณวัตถุดิบสำรองที่เพียงพอต่อการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง

Logistics Service