ผลิตภัณฑ์ และบริการ

S__6905867

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง

ซึ่งเป็นหินที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ถนน เขื่อน และอื่น ๆ โดยได้แบ่งประเภทของหิน ตามขนาดของหิน โดยแบ่งหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างตามการใช้งาน ได้ดังนี้

การใช้ในงานคอนกรีต

เป็นการใช้หินผสมกับปูนซีเมนต์ เพื่อใช้ในงานคอนกรีตเพื่อการก่อสร้างอาคารและโครงการสาธารณูปโภคต่างๆ โดยหินที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นหินปูนเนื่องจากสามารถหาได้ง่ายคุณภาพ สม่ำเสมอ และง่ายต่อการผลิต

การใช้งานสร้างถนน

ส่วนใหญ่จะใช้ในการรองพื้นถนน หรือ ผสมกับยางมะตอยเพื่อใช้ในการซ่อมแซม หรือสร้างถนน โดยเฉพาะถนนสายใหม่ ๆ ที่ต้องใช้หินในการรองพื้น หินที่ใช้ในงานประเภทนี้มักจะเป็นหินปูนหรือ หินทรายและดินดาน

การใช้ในโครงการก่อสร้างพิเศษ

โครงการก่อสร้างพิเศษที่ใช้หินก่อสร้างเป็นปริมาณมากได้แก่ การก่อสร้างรถไฟ สนามบิน หรือ สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ซึ่งหินที่ใช้ในงานประเภทนี้ จำเป็นต้องมีความ แข็งแกร่ง มากกว่าหินประเภทอื่นๆ อาทิ หินแกรนิต ที่มีค่าความแข็งสูง มักถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างฐานราก สำหรับโครง การก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องการความแข็งแรง

ผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรม ชนิดหินแกรนิต และหินปูน

ชนิดของผลิตภัณฑ์

ประเภทของผลิตภัณฑ์หิน ดังนี้

หินบิ๊กร๊อค

หินบัลลาสต์

หินขนาด 20 มิล

หินขนาด 6 มิล

หินทราย

หินฝุ่น