ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรมและทราย

โดยมีเหมืองหิน และบ่อทราย 3 แห่ง

เหมืองหินอุตสาหกรรม (หินแกรนิต) หนองข่า

ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เหมืองหินอุตสาหกรรม (หินปูน) จอมบึง

ตั้งอยู่ที่ ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทเกี่ยวกับเหมืองหิน โดยมีโรงโม่หินและเครื่องจักรสำหรับในการผลิตหินที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการโม่หิน ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 2 แพล้นท์ด้วยกัน ได้แก่ หนองข่า จ.ชลบุรี ผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต และจอมบึง จ.ราชบุรี ผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ซึ่งลูกค้ามั่นใจได้ว่าหินอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการก่อสร้างให้แก่ลูกค้าที่หน่วยงานนั้น มีปริมาณวัตถุดิบสำรองที่เพียงพอต่อการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง