ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรม

โดยมีเหมืองหิน 2 แห่ง

เหมืองหินอุตสาหกรรม
(หินแกรนิต)

ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เหมืองหินอุตสาหกรรม (หินปูน)

ตั้งอยู่ที่ ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

บริการด้านขนส่ง

ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

  • ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอุตสาหกรรม และทราย เพื่อใช้ในการก่อสร้าง โดยมีเหมืองหิน  2 แห่ง ได้แก่
  • 1.เหมืองหินอุตสาหกรรม (หินแกรนิต) ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  • 2.เหมืองหินอุตสาหกรรม (หินปูน) ตั้งอยู่ที่ ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
  • บริการด้านขนส่ง เพื่อการขนส่งสินค้าและบริหารจัดการควบคุมสต็อคสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ไซต์งาน ด้วยการบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ