บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลบริษัท

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2539 ประกอบธุรกิจเหมืองหิน ซึ่งได้รับสัมปทานในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย
โดยผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอุตสาหรรมเพื่อใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงบริการด้านโลจิสติกส์ เพื่อการขนส่งสินค้าและบริหารจัดการควบคุมสต็อคสินค้าให้แก่ลูกค้าที่หน่วยงานอย่างครบวงจร

หัวข้อรายละเอียดเพิ่มเติมแนะนำ

ใส่รายละเอียดเพิ่มเติม ใส่รายละเอียดเพิ่มเติม ใส่รายละเอียดเพิ่มเติม ใส่รายละเอียดเพิ่มเติม ใส่รายละเอียดเพิ่มเติม